Vyhlásenie o vlastnostiach

Aby sme splnili zákonné požiadavky, dávame tu k dispozícii na stiahnutie Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach pre naše výrobky. Označenie CE je súčasťou našich dodacích dokumentov, alebo je uvedené na výrobku.

Pre úplnosť by sme radi spomenuli, že pre náš systém odvodnenia (DIN EN 612), nemôže byť podľa nariadenia o stavebných výrobkoch označenie CE vystavené, pretože tieto normy nie sú harmonizované.

Kvalitu výrobkov toto nijako neovplyvňuje. Všetky naše výrobky spĺňajú aktuálne výrobné normy.

Prajete si staršie vyhlasenie o vlastnostiach? Kliknite prosím tu.
rheinzink-logo-black-without-whitespace

You are on our global website.
Would you like to stay on rheinzink.com or visit the local RHEINZINK America website?

Go to RHEINZINK America