Izjava o Lastnostih

Za izpolnitev zakonskih zahtev smo vam za kopiranje pripravili izjave o lastnostih za naše proizvode. CE-izjava o skladnosti je sestavni del naših dokumentov ob dobavi.

Zaradi celovitosti opozarjamo, da za polproizvode / plošče / trakove (DIN EN 988) in za naš program odvajanja meteorne vode (DIN EN 612), skladno z uredbo o gradbenih proizvodih CE-izjavo o skladnosti ne izdajamo in zato ne moremo izdati izjav o lastnostih, ker ti standardi niso harmonizirani.

Navedeno nima vpliv na kakovost proizvodov. Vsi proizvodi iz naše proizvodnje izpolnjujejo vsakokratno ustrezne standarde o proizvodih. Poleg tega veljajo za našo proizvodnjo polproizvodov višje zahteve skladno s QUALITY ZINC kriteriji, ki jih nadzoruje institucija TÜV Rheinland.

Samonosilni proizvodi skladno z EN 14782 (paneli, profili)

Izjava o Lastnostih SP-Line EN 14782168 KB

Fotonapetostna objemka skladno z EN 15088

Fotonapetostna objemka EN 15088163 KB

Trak za tesnjenje šivov z ETA-21/0381

Trak za tesnjenje šivov ETA-21/0381111 KB

Želite starejše izjave o lastnostih? Potem kliknite prosim tukaj.

rheinzink-logo-black-without-whitespace

You are on our global website.
Would you like to stay on rheinzink.com or visit the local RHEINZINK America website?

Go to RHEINZINK America