SOUTĚŽ ART OF ZINC 2020

PODPORUJEME KVALITNÍ KLEMPÍŘE!

Máte kvalitní klempíře? Realizujete zajímavé objekty? Ukažte, co umíte. Staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC!

Osmý ročník soutěže ART OF ZINC pro nejlepší klempíře – zpracovatele titanzinku RHEINZINK. Přihlášku si vyžádejte zde.

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je ocenit kvalitní řemeslníky a klempíře, zpracovatele titanzinku. Podporujeme prestiž klempířského řemesla, bez kterého se neobejde rekonstrukce ani moderní architektura. Připomínáme laické i odborné veřejnosti, že šetřit na kvalitě materiálu ani na kvalitě práce se nevyplatí.

INFORMACE O SOUTĚŽI

Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Soutěž je vyhlášena jako veřejná. Je otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba.

KATEGORIE

1. Střecha
2. Fasáda
3. Klempířský detail technický
4. Klempířský detail umělecký
5. Těžká váha

V kategoriích 1.,2.,3.,4. se hodnotí:
* Kvalita technického zpracování titanzinku, které musí odpovídat daným normám.
* Estetická úroveň řešení.
* Architektonická úroveň objektu.

V 5. kategorii Těžká váha vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku RHEINZINK.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ

Kategorie Střecha, Fasáda a Klempířský detail
Do všech kategorií můžete přihlašovat objekty realizované v termínu 1.1.2020 až 31.12.2020. Přihlášený objekt (střecha, fasáda, detail) musí být z materiálu RHEINZINK. U objektu musejí být dodrženy základní zásady pro zpracování titanzinku.

Přihlašovatel musí být realizátorem dané stavby.
Počet přihlášených staveb není omezen.
Jednu stavbu můžete přihlásit do více kategorií.
Přihlásit lze jakoukoliv střechu nebo fasádu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.

Do kategorií Detail technický a umělecký lze přihlásit kvalitně zpracované řešení detailu střechy či fasády, zajímavý klempířský prvek, klempířsko-umělecký výrobek.

K přihlášce přiložte minimálně 3 fotografie v co nejlepší kvalitě, nutný je i detailní pohled kvůli možnosti hodnocení techniky zpracování. Kvalita fotografií je důležitá, protože hodnocení je prováděno podle fotografií, nikoliv na základě osobní návštěvy objektu.

Kategorie Těžká váha
Do této kategorie můžete přihlásit jednotlivý objekt, na který bylo použito velké množství titanzinku RHEINZINK. Nezáleží na tom, zda jde o titanzinkovou střechu, fasádu, oplechování nebo odvodnění, zde se sčítá celková hmotnost použitého titanzinku veškerých realizovaných prvků.

K přihlášce do této kategorie uveďte celkovou hmotnost použitého titanzinku RHEINZINK, název objektu, místo realizace a typ použitého materiálu. Přiložte kopie faktur za materiál RHEINZINK z období 1.1.2020 – 31.12.2020.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku a fotografické přílohy lze posílat v písemné i elektronické podobě. Formulář přihlášky si vyžádejte zde.

UZÁVĚRKA

Pro všechny kategorie: 11. leden 2021

VYHODNOCENÍ

V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. Vyhodnocení provede komise složená ze zástupců firmy RHEINZINK a jednoho nezávislého garanta soutěže. Firma RHEINZINK ČR s.r.o. si vyhrazuje právo na nevyhlášení 1., 2. nebo 3. místa v kterékoliv kategorii nebo na úplné zrušení soutěže.

VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ VÍTĚZŮ

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne začátkem roku 2021 při příležitosti akce RHEINZINK FORUM.

První tři místa získávají hmotné ceny. Hlavním oceněním vítězů je ovšem následná propagace objektů. Vítězné objekty a jejich realizátoři jsou každoročně prezentováni na internetových stránkách RHEINZINK ČR, v newsletteru RHEINZINK NEWS, v tiskových zprávách a článcích odborných stavebních médií.

Pro přihlášku v elektronické podobě klikněte zde.

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2019 - STŘECHA

Kategorie Střecha - vítězné objekty

1. místo
Název objektu: Vodní elektrárna, Přepeře u Turnova
Realizační firma/ klempířské práce: Čemistav, Lomnice nad Popelkou

Architekt, projektant: Šonský architects s.r.o., Liberec
Investor: KREDIT CENTRUM s.r.o.
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: falcovaná krytina

2. místo
Název objektu: Rodinný dům Jateční Plácek, rekonstrukce, Hradec Králové
Klempířské práce s titanzinkem RHEINZINK: SELECTA s.r.o., klempíř Miloš Kořínek
Investor: soukromá osoba
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - dvojitá stojatá drážka

3. místo
Název objektu: Rodinný dům Praha 4, rekonstrukce
Klempířské práce: Krolan s.r.o., Praha

Materiál: RHEINZINK- CLASSIC walzblank
Technologie zpracování: falcovaná krytina


Vítězům soutěže srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2019 - FASÁDA

Kategorie Fasáda - vítězné objekty

1. místo
Název objektu: Rodinný dům Barták, Poděbrady
Klempířské práce: Marek Bárta, Nymburk

Architekt: Ing.arch. Ivan Sobotka, Poděbrady
Projektant: Ing. Hana Pospíšilová, Poděbrady
Majitel/ investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová stojatá drážka - horizontální

2. místo
Název objektu: Rodinný dům Malšova Lhota
Klempířské práce: SELECTA s.r.o., klempíř Miloš Kořínek

Architekt, projektant: ARCHAPLAN s.r.o., Hradec Králové, Ing. Martin Dohnal
Majitel/ investor: soukromá osoba
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová drážka

3. místo
Název objektu: Rodinný dům Novotného, vikýř, rekonstrukce, Brno
Klempířské práce: Falton spol. s r.o.

Majitel/ investor: soukromá osoba
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová drážka

Vítězům soutěže srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2019 - DETAIL, TĚŽKÁ VÁHA

Kategorie Klempířský detail

Kategorie Klempířský detail technický

1. místo
Název objektu: RD Jateční Plácek, rekonstrukce, Hradec Králové
Klempířské práce: SELECTA s.r.o., klempíř Miloš Kořínek

Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: Falcovaný plech - dvojitá stojatá drážka
Popis detailu: Podhled, detail okna atd.

2. místo
Název objektu: vikýř RD Novotného, rekonstrukce, Brno
Klempířské práce: Falton spol. s r.o.

Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: Falcovaný plech - úhlová drážka
Popis detailu: Vikýř


Kategorie Klempířský detail umělecký

1. místo
Název objektu: Gymnázium Holešov - věž
Klempířské práce: Galanterní klempířství Josef Kolínek

Materiál: Kombinace RHEINZINK- CLASSIC walzblank a ornamentálního plechu
Popis detailu: Věž

2. místo
Název objektu: Kostel Narození Panny Marie, rekonstrukce, Krnov
Klempířské práce: František Žíla - klempířství a pokrývačství
Práce z břidlice: pokrývač David Večerek

Materiál: kombinace RHEINZINK- CLASSIC walzblank a ornamentálního plechu
Technologie zpracování: Technika krytí na drážku, hrotnice - pájení a vyklepávání ozdob
Popis detailu: Věž sanktusníku

3. místo
Název objektu: BD Trutnov, rekonstrukce
Klempířské práce: GOS cz s.r.o.

Architekt: Ing. Jan Chaloupský, projekční kancelář Trutnov
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: Falcovaný plech
Popis detailu: Vikýř

Kategorie Těžká váha

1. místo
Název objektu: UK MFF - výstavba objektů M a I v Troji, Praha - Libeň
Klempířské práce: rbe Koláčný s.r.o.
Hmotnost použitého materiálu: 12 t

Architekt: majo architekti, Praha
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Opava
Investor: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 1
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
 

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2019 - MIMOŘÁDNÁ OCENĚNÍ

Mimořádné ocenění získaly tyto objekty:

MIMOŘÁDNÝ OBJEKT ROKU 2019
Název objektu: Věžový vodojem, Ohrazenice u Turnova
Klempířské práce: ANEXI s.r.o.

Architekt: iN. Point s.r.o., Praha 3
Majitel/ investor: Vodohospodářské sdružení Turnov
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: kosočtvercové šablony


MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ DETAIL ROKU 2019
detail: Orel
Klempířské práce: Galanterní klempířství Josef Kolínek
Materiál: RHEINZINK- ornamentální plech

Srdečně blahopřejeme!

rheinzink-logo-black-without-whitespace

You are on our global website.
Would you like to stay on rheinzink.com or visit the local RHEINZINK America website?

Go to RHEINZINK America