SOUTĚŽ ART OF ZINC 2024

PODPORUJEME KVALITNÍ KLEMPÍŘE!

Ukažte, co umíte. Staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC!

Další ročník soutěže ART OF ZINC pro nejlepší klempíře – zpracovatele titanzinku RHEINZINK. Přihlášku si vyžádejte zde.

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je ocenit kvalitní řemeslníky a klempíře, zpracovatele titanzinku. Podporujeme prestiž klempířského řemesla, bez kterého se neobejde rekonstrukce ani moderní architektura. Připomínáme laické i odborné veřejnosti, že šetřit na kvalitě materiálu ani na kvalitě práce se nevyplatí.

INFORMACE O SOUTĚŽI

Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Soutěž je vyhlášena jako veřejná. Je otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba.

KATEGORIE

1. Střecha
2. Fasáda
3. Klempířský detail technický
4. Klempířský detail umělecký
5. Těžká váha

V kategoriích 1.,2.,3.,4. se hodnotí:
* Kvalita technického zpracování titanzinku, které musí odpovídat daným normám.
* Estetická úroveň řešení.
* Architektonická úroveň objektu.

V 5. kategorii Těžká váha vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku RHEINZINK.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ

Kategorie Střecha, Fasáda, Klempířský detail technický a umělecký
Do všech kategorií můžete přihlašovat objekty realizované v termínu 1.1.2024 až 31.12.2024. Přihlášený objekt (střecha, fasáda, detail) musí být z materiálu RHEINZINK. U objektu musejí být dodrženy základní zásady pro zpracování titanzinku.

Přihlašovatel musí být realizátorem dané stavby.
Počet přihlášených staveb není omezen.
Jednu stavbu můžete přihlásit do více kategorií.
Přihlásit lze jakoukoliv střechu nebo fasádu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.

Do kategorií Detail technický a umělecký lze přihlásit kvalitně zpracované řešení detailu střechy či fasády, zajímavý klempířský prvek, klempířsko-umělecký výrobek.

K přihlášce přiložte minimálně 3 fotografie v co nejlepší kvalitě, nutný je i detailní pohled kvůli možnosti hodnocení techniky zpracování. Kvalita fotografií je důležitá, protože hodnocení je prováděno podle fotografií, nikoliv na základě osobní návštěvy objektu.

Kategorie Těžká váha
Do této kategorie můžete přihlásit jednotlivý objekt, na který bylo použito velké množství titanzinku RHEINZINK. Nezáleží na tom, zda jde o titanzinkovou střechu, fasádu, oplechování nebo odvodnění, zde se sčítá celková hmotnost použitého titanzinku veškerých realizovaných prvků.

K přihlášce do této kategorie uveďte celkovou hmotnost použitého titanzinku RHEINZINK, název objektu, místo realizace a typ použitého materiálu. Přiložte kopie faktur za materiál RHEINZINK z období 1.1.2024 – 31.12.2024.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku a fotografické přílohy lze posílat v písemné i elektronické podobě. Formulář přihlášky si vyžádejte zde.

UZÁVĚRKA

Pro všechny kategorie: 31. leden 2025

VYHODNOCENÍ

V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. Vyhodnocení provede komise složená ze zástupců firmy RHEINZINK a jednoho nezávislého garanta soutěže. Firma RHEINZINK ČR s.r.o. si vyhrazuje právo na nevyhlášení 1., 2. nebo 3. místa v kterékoliv kategorii nebo na úplné zrušení soutěže.

VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ VÍTĚZŮ

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v první polovině roku 2024.

První tři místa získávají hmotné ceny. Hlavním oceněním vítězů je ovšem následná propagace objektů. Vítězné objekty a jejich realizátoři jsou každoročně prezentováni na internetových stránkách RHEINZINK ČR, v newsletteru RHEINZINK NEWS, v tiskových zprávách a článcích odborných stavebních médií.

Pro přihlášku v elektronické podobě klikněte zde.

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2021 - STŘECHA

Kategorie Střecha - vítězné objekty

1. místo
Název objektu: Rodinný dům, Hořovice
Klempířské práce: Klempířství Pečený, Velká Hraštice

Architekt, projektant: Loca Plan s.r.o., Praha, Ing.arch. Kryštof Kreisinger, Ing.arch. Ondřej Duchan
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falcovaný plech – dvojitá stojatá drážka

2. místo
Název objektu: Rodinný dům, Brno - Chrlice
Klempířské práce: Vladimír Kalousek, Újezd u Brna

Architektonický návrh a prováděcí projekt: Miroslav Pěknik, Brno
Investor: Miroslav Pěknik, Brno
Materiál: RHEINZINK- GRANUM basalte
Technologie zpracování: falcovaný plech - dvojitá stojatá drážka

3. místo
Název objektu: Rodinný statek v Královéhradeckém kraji, rekonstrukce
Klempířské práce: SELECTA s.r.o., klempíř Miloš Kořínek, Hradec Králové

Generální projektant: OK PLAN ARCHITECTS s.r.o., Humpolec, autoři: architekt Luděk Rýzner, Ing. arch. Kateřina Bezděkovská
Hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Korecký - Atelier MK, Třeštice, realizace: Stylbau s.r.o., Hradec Králové
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- art COLOR reinweiss
Technologie zpracování: falcovaný plech - dvojitá hlová stojatá drážka


Vítězům soutěže srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2021 - FASÁDA

Kategorie Fasáda - vítězné objekty

1. místo
Název objektu: Rodinný statek v Královéhradeckém kraji, rekonstrukce
Klempířské práce: SELECTA s.r.o., klempíř Miloš Kořínek, Hradec Králové

Generální projektant: OK PLAN ARCHITECTS s.r.o., Humpolec, autoři: architekt Luděk Rýzner, Ing. arch. Kateřina Bezděkovská
Hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Korecký - Atelier MK, Třeštice, realizace: Stylbau s.r.o., Hradec Králové
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- art COLOR reinweiss
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová stojatá drážka

2. místo
Název objektu: Rodinný dům, Hořovice
Klempířské práce: Klempířství Pečený, Velká Hraštice

Architekt, projektant: Loca Plan s.r.o., Praha, Ing.arch. Kryštof Kreisinger, Ing.arch. Ondřej Duchan
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falcovaný plech – úhlová stojatá drážka

3. místo
Název objektu: Rodinný dům, Praha - Slivenec
Klempířské práce: KLIPS s.r.o., Praha

Architekt, projektant: MASTER DESIGN s.r.o., Praha, autoři: Bc. Daniel Strachota, Ing. Arch. Lukáš Richter, Ing. Michal Janáč 
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová stojatá drážka


Vítězům soutěže srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2021 - DETAIL

Kategorie Klempířský detail

Kategorie Klempířský detail technický

1. místo
Název objektu: Rodinný dům, Hořovice
Klempířské práce: Klempířství Pečený, Velká Hraštice

Architekt, projektant: Loca Plan s.r.o., Praha, Ing.arch. Kryštof Kreisinger, Ing.arch. Ondřej Duchan
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falcovaný plech – dvojitá stojatá drážka
Popis detailu: Zpracování falce pod oknem.

2. místo
Název objektu: Rodinný dům, Praha - Slivenec
Klempířské práce: KLIPS s.r.o., Praha

Architekt, projektant: MASTER DESIGN s.r.o., Praha, autoři: Bc. Daniel Strachota, Ing. Arch. Lukáš Richter, Ing. Michal Janáč 
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová stojatá drážka
Popis detailu: Oplechované ostění se zapuštěnými vodicími lištami pro venkovní žaluzie.

3. místo
Název objektu: Rodinný statek v Královéhradeckém kraji, rekonstrukce
Klempířské práce: SELECTA s.r.o., klempíř Miloš Kořínek, Hradec Králové

Generální projektant: OK PLAN ARCHITECTS s.r.o., Humpolec, autoři: architekt Luděk Rýzner, Ing. arch. Kateřina Bezděkovská
Hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Korecký - Atelier MK, Třeštice, realizace: Stylbau s.r.o., Hradec Králové
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- art COLOR reinweiss
Technologie zpracování: falcovaný plech - dvojitá stojatá drážka
Popis detailu: Detail střešního prostupu, oplechování okolo oken.


Kategorie Klempířský detail umělecký

Mimořádné ocenění in memoriam
Název detailu: Had s pozlacenou korunkou
Klempířské práce: Galanterní klempířství Josef Kolínek, Rataje

Materiál: kombinace RHEINZINK- MD hlubokotažný plech
Technologie zpracování: kovotepecké a kovotlačitelské práce

 

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2020 - STŘECHA

Kategorie Střecha - vítězné objekty

1. místo
Název objektu: Rodinný dům, Dolní Jirčany
Realizační firma/ klempířské práce: Klempířství Pečený, Velká Hraštice

Architekt, projektant: EHL&ARCHITECTS, Ing. arch. Jiří Ehl
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - dvojitá stojatá drážka

2. místo
Název objektu: Nemocnice Jičín - vrátnice a lékárna
Klempířské práce: PARIO s.r.o., Hradec Králové

Architekt: KARLÍNBLOK s.r.o.
Projektant: IM Projekt, spol. s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - dvojitá stojatá drážka

3. místo
Název objektu: Radegastův šenk, rekonstrukce, Raškovice
Klempířské práce: TB MONT Morava s. r. o., Bruzovice

Projektant: Vysloužil Architekti, Ing. arch. Ondřej Vysloužil
Investor: Obec Nošovice
Materiál: RHEINZINK- CLASSIC walzblank
Technologie zpracování: falcovaný plech - dvojitá stojatá drážka


Vítězům soutěže srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2020 - FASÁDA

Kategorie Fasáda - vítězné objekty

1. místo
Název objektu: Nemocnice Jičín - vrátnice a lékárna
Klempířské práce: PARIO s.r.o., Hradec Králové

Architekt: KARLÍNBLOK s.r.o.
Projektant: IM Projekt, spol. s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Materiál: trapézový plech RHEINZINK- prePATINA blaugrau, RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: trapézový plech, falcovaný plech - úhlová stojatá drážka

2. místo
Název objektu: Chata Bělizna
Klempířské práce: Vladimír Kalousek, Újezd u Brna

Architekt, projektant: Dipl.-Ing. Mirko Lev
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová stojatá drážka

3. místo
Název objektu: Přístavba školního pavilonu, Dobříš
Klempířské práce: Klempířství Pečený, Velká Hraštice

Architekt, projektant: Ateliér Dvořák architekti, Ing. arch. Michaela Dvořáková Investor: ORP Dobříš
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová stojatá drážka

Vítězům soutěže srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2020 - DETAIL, TĚŽKÁ VÁHA

Kategorie Klempířský detail

Kategorie Klempířský detail technický

1. místo
Název objektu: RD Újezd u Průhonic
Klempířské práce: Klempířství Pečený, Velká Hraštice

Architekt, projektant: Archvision s.r.o., Ing. arch. Jiří Pavlín
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falcovaný plech – dvojitá stojatá drážka
Popis detailu: Římsa do oblouku, přední - zadní strana plechu do úkosu.

2. místo
Název objektu: Nemocnice Jičín - vrátnice a lékárna střecha, fasáda
Klempířské práce: PARIO s.r.o., Hradec Králové

Architekt: KARLÍNBLOK s.r.o. 
Projektant: IM Projekt, spol. s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Materiál: trapézový plech RHEINZINK- prePATINA blaugrau, RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: střecha - falcovaný plech - dvojitá stojatá drážka, fasáda: trapézový plech, falcovaný plech – úhlová stojatá drážka
Popis detailu: Střecha - oplechování kruhového světlíku. Fasáda - provedení kruhového položení trapézového plechu.

3. místo
Název objektu: Chata Bělizna
Klempířské práce: Vladimír Kalousek, Újezd u Brna

Architekt, projektant: Dipl.-Ing. Mirko Lev
Investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová stojatá drážka


Kategorie Klempířský detail umělecký

1. místo
Název objektu: Zámek Horné Otrokovice, rekonstrukce, Slovensko
Klempířské práce: KAP s.r.o., Opava

Projektant: KUZEL architekti, s.r.o., Ing.arch. Stanislav Kukučka
Investor: Mearas s.r.o.
Materiál: kombinace RHEINZINK- CLASSIC walzblank tl. 0,7 mm a ornamentálního plechu tl. 1,0 mm, nástřik břidlicově šedý odstín
Technologie zpracování: kovotlačitelství, letování

2. místo
Název objektu: Hrobka rodu von Baillou, Hustopeče nad Bečvou
Klempířské práce: Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

Projektant: Ing.arch. Lumír Šobora
Realizace: Juráň s.r.o., Ústí u Vsetína
Investor: Městys Hustopeče nad Bečvou
Materiál: RHEINZINK- CLASSIC walzblank
Technologie zpracování: falcovaný plech - dvojitá stojatá drážka

3. místo
Název detailu: Vikýř, chrlič
Klempířské práce: Galanterní klempířství Josef Kolínek, Rataje

Materiál: ornamentální plech RHEINZINK- prePATINA walzblank
Technologie zpracování: kovotepecké a kovotlačitelské práce
 

Kategorie Těžká váha

1. místo
Název objektu: Okresní soud Frýdek-Místek, rekonstrukce
Klempířské práce: Stav Moravia spol. s r.o., Ostrava
Hmotnost zpracovaného materiálu: 20 t

Projektant: Atelier 5 spol. s r.o.
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Morava
Investor: Česká republika - Okresní soud ve Frýdku-Místku
Materiál: RHEINZINK- CLASSIC walzblank

2. místo
Název objektu: Nemocnice Jičín - vrátnice a lékárna
Klempířské práce: PARIO s.r.o., Hradec Králové
Hmotnost zpracovaného materiálu: 7,8 t

Architekt: KARLÍNBLOK s.r.o. 
Projektant: IM Projekt, spol. s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau, prePATINA schiefergrau

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2020 - MIMOŘÁDNÁ OCENĚNÍ

Mimořádné ocenění získaly tyto objekty:

MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ DETAIL ROKU 2020

Název objektu: Věž kostela Narození Panny Marie v Rakové, okres Čadca, rekonstrukce, Slovensko
Klempířské práce: Stanislav Hlušek, Skalité, Slovensko

Investor: farnost Raková ze sbírek a milodarů věřících
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau, RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falc, maloformátové šablony s prolisem a nárožní výlisky
Popis detailu: Šablony s prolisem a způsob napojení na nárožní výlisky falcem.


Srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2019 - STŘECHA

Kategorie Střecha - vítězné objekty

1. místo
Název objektu: Vodní elektrárna, Přepeře u Turnova
Realizační firma/ klempířské práce: Čemistav, Lomnice nad Popelkou

Architekt, projektant: Šonský architects s.r.o., Liberec
Investor: KREDIT CENTRUM s.r.o.
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: falcovaná krytina

2. místo
Název objektu: Rodinný dům Jateční Plácek, rekonstrukce, Hradec Králové
Klempířské práce s titanzinkem RHEINZINK: SELECTA s.r.o., klempíř Miloš Kořínek
Investor: soukromá osoba
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - dvojitá stojatá drážka

3. místo
Název objektu: Rodinný dům Praha 4, rekonstrukce
Klempířské práce: Krolan s.r.o., Praha

Materiál: RHEINZINK- CLASSIC walzblank
Technologie zpracování: falcovaná krytina


Vítězům soutěže srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2019 - FASÁDA

Kategorie Fasáda - vítězné objekty

1. místo
Název objektu: Rodinný dům Barták, Poděbrady
Klempířské práce: Marek Bárta, Nymburk

Architekt: Ing.arch. Ivan Sobotka, Poděbrady
Projektant: Ing. Hana Pospíšilová, Poděbrady
Majitel/ investor: soukromý investor
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová stojatá drážka - horizontální

2. místo
Název objektu: Rodinný dům Malšova Lhota
Klempířské práce: SELECTA s.r.o., klempíř Miloš Kořínek

Architekt, projektant: ARCHAPLAN s.r.o., Hradec Králové, Ing. Martin Dohnal
Majitel/ investor: soukromá osoba
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová drážka

3. místo
Název objektu: Rodinný dům Novotného, vikýř, rekonstrukce, Brno
Klempířské práce: Falton spol. s r.o.

Majitel/ investor: soukromá osoba
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: falcovaný plech - úhlová drážka

Vítězům soutěže srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2019 - DETAIL, TĚŽKÁ VÁHA

Kategorie Klempířský detail

Kategorie Klempířský detail technický

1. místo
Název objektu: RD Jateční Plácek, rekonstrukce, Hradec Králové
Klempířské práce: SELECTA s.r.o., klempíř Miloš Kořínek

Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: Falcovaný plech - dvojitá stojatá drážka
Popis detailu: Podhled, detail okna atd.

2. místo
Název objektu: vikýř RD Novotného, rekonstrukce, Brno
Klempířské práce: Falton spol. s r.o.

Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: Falcovaný plech - úhlová drážka
Popis detailu: Vikýř


Kategorie Klempířský detail umělecký

1. místo
Název objektu: Gymnázium Holešov - věž
Klempířské práce: Galanterní klempířství Josef Kolínek

Materiál: Kombinace RHEINZINK- CLASSIC walzblank a ornamentálního plechu
Popis detailu: Věž

2. místo
Název objektu: Kostel Narození Panny Marie, rekonstrukce, Krnov
Klempířské práce: František Žíla - klempířství a pokrývačství
Práce z břidlice: pokrývač David Večerek

Materiál: kombinace RHEINZINK- CLASSIC walzblank a ornamentálního plechu
Technologie zpracování: Technika krytí na drážku, hrotnice - pájení a vyklepávání ozdob
Popis detailu: Věž sanktusníku

3. místo
Název objektu: BD Trutnov, rekonstrukce
Klempířské práce: GOS cz s.r.o.

Architekt: Ing. Jan Chaloupský, projekční kancelář Trutnov
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
Technologie zpracování: Falcovaný plech
Popis detailu: Vikýř

Kategorie Těžká váha

1. místo
Název objektu: UK MFF - výstavba objektů M a I v Troji, Praha - Libeň
Klempířské práce: rbe Koláčný s.r.o.
Hmotnost použitého materiálu: 12 t

Architekt: majo architekti, Praha
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o., Opava
Investor: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 1
Materiál: RHEINZINK- prePATINA schiefergrau
 

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

SOUTĚŽ ART OF ZINC 2019 - MIMOŘÁDNÁ OCENĚNÍ

Mimořádné ocenění získaly tyto objekty:

MIMOŘÁDNÝ OBJEKT ROKU 2019
Název objektu: Věžový vodojem, Ohrazenice u Turnova
Klempířské práce: ANEXI s.r.o.

Architekt: iN. Point s.r.o., Praha 3
Majitel/ investor: Vodohospodářské sdružení Turnov
Materiál: RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Technologie zpracování: kosočtvercové šablony


MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ DETAIL ROKU 2019
detail: Orel
Klempířské práce: Galanterní klempířství Josef Kolínek
Materiál: RHEINZINK- ornamentální plech

Srdečně blahopřejeme!

rheinzink-logo-black-without-whitespace

You are on our global website.
Would you like to stay on rheinzink.com or visit the local RHEINZINK America website?

Go to RHEINZINK America