Informace k ochraně dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti RHEINZINK, na kterých Vám rádi poskytneme užitečné informace o našich produktech určených pro použití na střechách a fasádách, jakož i profesionální poradenství v této oblasti. Na ochranu Vašich osobních údajů klademe velký důraz a přejeme si, aby pro Vás byla návštěva našich webových stránek komfortní. Naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat důvěrnost osobních údajů a podstupují pravidelná školení o zásadách ochrany osobních údajů a bezpečnosti údajů. Níže v textu Vám chceme stručně představit, jak chráníme Vaše osobní údaje a co pro Vás znamená využití našich online nabídek. Samozřejmě dodržujeme právní specifikace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), jakož i dalších zákonů na ochranu dat.Následující informace Vám poskytnou podrobnosti o ochraně osobních údajů v naší společnosti.

Správce odpovědný za GDPR a BDSG je:

RHEINZINK ČR s.r.o.
Na Valech 22
290 01 Poděbrady

tel.: +420 325 615465
e-mail: info[at]rheinzink.cz
www.rheinzink.cz

RHEINZINK ČR s.r.o.
Sídlo firmy: Na Valech 22, 290 01 Poděbrady, IČO: 25797824, DIČ: CZ25797824
Registr: KS Praha, oddíl C, vložka: 71182

1.     Důvody pro shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, abychom Vám zpřístupnili naše webové stránky a poskytli Vám co nejlepší služby díky pohodlnému přístupu k našim službám.

2.     Jaké osobní údaje se shromažďují, zpracovávají nebo používají?

a)     Návštěva našich webových stránek
Při vstupu na naše webové stránky naše servery automaticky shromažďují obecné informace, zejména za účelem vytvoření spojení a zajištění funkčnosti a zabezpečení systému. To zahrnuje typ použitého prohlížeče, používaný operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb, data připojení použitého počítače (adresa IP), ze které webové stránky jste navštívili naše webové stránky (referrer URL), webové stránky, které jste navštívili na našich webových stránkách, hledaný výraz, pokud jste navštívili naše webové stránky prostřednictvím vyhledávače, soubory, které jste stáhli z našich webových stránek (např. dokumenty PDF nebo MS Word), dále datum, čas a trvání Vaší návštěvy na našich webových stránkách. Díky pseudonymizačnímu procesu není možné, abychom tyto údaje vysledovali zpět a přiřadili ke konkrétním osobám. Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1, písm. f GDPR.

b)     Kontaktní formulář
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře a rozhodnete se pro kontakt prostřednictvím e-mailu, musíte nám nejprve poskytnout své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a Vaši zprávu. Pokud se rozhodnete pro telefonický kontakt, informace, které musíte zadat, jsou Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo. Pokud si přejete zaslat plánovací dokumenty, brožury atd. poštou, musíte uvést své jméno, příjmení a adresu. Tyto údaje uchováváme za účelem zpracování Vašeho požadavku a pro případ, že máme další otázky. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1, písm. f GDPR.

c)     Vyhledání odborného konzultanta
Pokud hledáte na našich webových stránkách odborného konzultanta, máte možnost přímo kontaktovat odborného konzultanta prostřednictvím kontaktního formuláře. V tomto případě musíte zadat své jméno a příjmení, a také požadované kontaktní prostředky (telefon, e-mail nebo poštovní adresu), které předáme požadovanému odbornému konzultantovi. Tyto údaje jsou předány odbornému konzultantovi za účelem kontaktování Vaší osoby. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1, písm. b GDPR.

d)     Objednání vzorků materiálu
Pokud na našich webových stránkách objednáte bezplatné vzorky materiálů, potřebujeme k vyřízení objednávky Vaše jméno a příjmení, a také adresu (ulici, číslo domu, PSČ, město, zemi). Tyto údaje využíváme k odeslání vzorků materiálů a k předání poskytovatelům logistických služeb. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1, písm. b GDPR.

e)     Přihlášení k odběru newsletteru
Pokud jste poskytli svůj výslovný souhlas, použijeme Vaši e-mailovou adresu, abychom Vám pravidelně zasílali náš informační newsletter s aktuálními informacemi o produktech. Při přihlášení k odběru našeho newsletteru používáme proces Double opt-in. Po registraci na našich webových stránkách obdržíte aktivační e-mail. K odběru newsletteru se přihlásíte pouze po potvrzení odkazu v aktivačním e-mailu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru na konci newsletteru. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1, písm. a GDPR.

f)     Prohlížení obrázků
Pokud si vyžádáte zobrazení našich produktů na našich webových stránkách, potřebujeme Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a příslušné obrázky, abychom mohli zpracovat vizuální materiál pro Váš stavební projekt. Tyto údaje používáme k vytvoření požadovaných obrázků našich produktů s ohledem na Váš stavební projekt. Údaje nepředáváme. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1, písm. f GDPR.

g)     Výkaz prací
Pokud si na našich webových stránkách vyžádáte výkaz prací, potřebujeme pro účely vyřízení Vaše jméno a příjmení, Vaši e-mailovou adresu, a dále příslušné výkresy/nákresy Vašeho stavebního projektu, abychom pro Váš stavební projekt mohli vytvořit výkaz prací. Tyto údaje používáme k vytvoření výkazu práce. Údaje nepředáváme. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1, písm. a GDPR.

h)     Žádost o školení
Pokud si na našich webových stránkách vyžádáte školení, potřebujeme pro účely vyřízení žádosti Vaše jméno a příjmení, a požadovaný kontakt (telefon, e-mail nebo poštovní adresu), prostřednictvím kterého Vás můžeme kontaktovat. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1, písm. b GDPR.

3.    Vymazání

Osobní údaje jsou smazány nebo přístup k nim je omezen, jakmile již neexistuje důvod k jejich uložení, nebo požadujete-li jejich smazání. Údaje se také vymažou, pokud uplynula doba jejich uložení stanovená příslušnou normou, není-li vyžadováno, aby zůstaly uloženy pro uzavření nebo splnění smlouvy, nebo pokud jste k tomu poskytli souhlas.

4.     Soubory cookie

Soubory cookie se používají k tomu, aby byly webové stránky ztvárněny uživatelsky přívětivě a zohlednily přednost těch, kteří již webové stránky navštívili. Například to znamená, že je uložen Váš výběr země nebo jazyka. Soubory cookie jsou textové soubory uložené na Vašem pevném disku, které jsou využity při opětovném navštívení webu, aby se identifikoval Váš prohlížeč.

Uložení souborů cookie na pevný disk můžete zakázat v nastavení prohlížeče. Již uložené soubory cookie lze kdykoli smazat. Pro odstranění souborů cookie a zabránění jejich uložení se podívejte do příslušné příručky prohlížeče. Pokud cookies neakceptujete, může to při používání našich webových stránek vést k horšímu uživatelskému zážitku.
Právním základem pro zpracování cookies je čl. 6 odst. 1, písm. f GDPR. Náš garantovaný zájem o používání souborů cookie je založen na přání vytvořit atraktivní webové stránky a vyhodnotit chování uživatelů pro zlepšování našich webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nejsou přístupné bez použití souborů cookie. K tomu je také nutné, aby byl po přepnutí stránek znovu rozpoznán prohlížeč.

5.    Bezpečnost dat

Prostřednictvím technických a organizačních opatření chráníme naše webové stránky a další systémy před ztrátou, zničením, přístupem k, úpravou nebo distribucí Vašich osobních údajů neoprávněnými osobami. Údaje jsou přenášeny pomocí šifrování SSL. Navzdory pravidelným kontrolám a neustálému zlepšování našich bezpečnostních opatření není možná neustálá ochrana před všemi riziky.

6. Používání služby Google Analytics pro analýzu webu Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu analýzy webových stránek poskytovanou společností Google Inc. (www.google.de). Služba Google Analytics používá soubory cookie, tj. textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují provedení analýzy užívání webové stránky. Informace o Vašem užívání těchto webových stránek získané prostřednictvím souborů cookie se přenášejí na server Google do USA a zde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru službou Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Na těchto webových stránkách je anonymizace IP aktivní. Na základě žádosti provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení využití webových stránek a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu získanou z prohlížeče s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení Vašeho prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využít veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Data budou vymazána po uplynutí 12 měsíců. Kromě toho můžete shromažďování dat vytvořených prostřednictvím souborů cookie a vztahujících se k Vašemu používání internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Alternativně k pluginu prohlížeče můžete získávání dat prostřednictvím služby Google Analytics zamezit i do budoucna kliknutím na následující odkaz. Tím bude opt-out cookie uložen na Vašem zařízení. Pokud odstraníte soubory cookie, musíte znovu kliknout na odkaz. Bližší informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů najdete na stránce http://www.google.com/analytics/terms/cz.html , popř. na stránce https://www.google.de/intl/de/policies/ .

7.    Google AdWords

Naše webové stránky používají sledování konverzí Google (Google Conversion Tracking). Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, bude ve Vašem počítači uložen službou Google AdWords soubor cookie. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, pokud uživatel klikne na reklamu vloženou společností Google. Tyto soubory cookie se zneplatní po uplynutí 30 dnů a nejsou používány k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našich webových stránkách a platnost cookie dosud nevypršela, my a Google vidíme, že uživatel kliknul na reklamu a byl odeslán na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords dostává různé soubory cookie. Tímto způsobem nelze soubory cookie sledovat webovými stránkami zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci obdrží celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli odesláni na stránku, která má značku sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by mohly být osobně identifikovány.
Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete odmítnout nastavení požadovaného souboru cookie, například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje nastavení souborů cookie nebo nastavením prohlížeče, který blokuje soubory cookie z domény "googleleadservices.com".
Vezměte prosím na vědomí, že pokud nechcete, aby byla Vaše data zaregistrována, nesmíte smazat soubory cookie opt-out. Pokud jste do prohlížeče odstranili všechny soubory cookie, musíte znovu nastavit příslušný soubor cookie opt-out.

8.    Používání remarketingu Google (Google Remarketing)

Tyto webové stránky využívají remarketingovou funkci společnosti Google Inc. Účelem této funkce je ukázat návštěvníkům webových stránek zájmově orientované reklamy v reklamní síti Google. Prohlížeč návštěvníka ukládá do počítače tzv. "soubory cookie", což jsou malé textové soubory. Účelem těchto souborů cookie je poznat tohoto návštěvníka při prohlížení webových stránek, které jsou součástí reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy, které se vztahují k obsahu dříve navštívených webových stránek používajících funkci remarketingu Google. Podle společnosti Google nejsou v tomto procesu shromažďovány žádné osobní údaje. Pokud nechcete používat funkci remarketingu společnosti Google, můžete ji deaktivovat na http://www.google.com/settings/ads . Případně můžete deaktivovat používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu podle pokynů publikovaných iniciativou Network Advertising Initiative
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

9.    Pluginy sociálních médií

9.1    Které poskytovatele používáme?


Na našich webových stránkách jsou používány pluginy sociálních médií od těchto poskytovatelů: Facebook, Twitter, Instagram a Pinterest. Používáme řešení se dvěma kliknutími Shariff vyvinuté magazínem c't. To znamená, že když navštívíte naše webové stránky, obecně nejsou zprostředkovávány žádné osobní informace poskytovatelům pluginů. Poskytovatele pluginu můžete identifikovat počátečními písmeny nebo logem v označení na políčku. Dáváme Vám možnost komunikovat přímo s poskytovatelem pluginu pomocí tlačítka. Jen tehdy, pokud kliknete na označené políčko a tím aktivujete, že poskytovatel pluginu obdrží informace, že jste navštívili příslušné webové stránky pro naše online produkty. Také jsou přenášeny IP adresa, datum a čas dotazu, časový rozdíl od časového pásma Greenwichského času (GMT), obsah žádosti (specifická stránka), stav přístupu/stavový kód HTTP, příslušné množství přenášených dat, webová stránka, ze které přichází žádost, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče. Pokud jde o Facebook, podle prohlášení příslušného poskytovatele v Německu je IP adresa okamžitě po registraci anonymizována. Aktivací pluginu se Vaše osobní údaje předávají příslušnému poskytovateli pluginu a uloží se tam (ve Spojených státech pro poskytovatele se sídlem v USA). Protože poskytovatel pluginu specificky shromažďuje data prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme odstranění všech souborů cookie v nastavení zabezpečení prohlížeče před kliknutím na šedé pole.

9.2    Nad čím nemáme kontrolu

Nemáme kontrolu nad shromažďovanými údaji a činnostmi v oblasti zpracování údajů, ani nevíme o úplném rozsahu shromažďování údajů, jejich účelu zpracování nebo obdobích, po něž jsou uloženy. Také nemáme žádné informace o mazání dat shromážděných poskytovateli pluginů.

9.3    Použití poskytovatelem

Provozovatel pluginu ukládá údaje shromážděné naším prostřednictvím jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro podobu svého webu založenou na potřebách uživatelů. Takové hodnocení probíhá zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) pro zobrazování reklamy založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na příslušného poskytovatele pluginu. Prostřednictvím pluginů Vám dáváme možnost interakce se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli zlepšit naši řadu produktů a zatraktivnit naše webové stránky pro Vás jako pro uživatele. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 S, písm. f GDPR.

9.4    Přenos dat

Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele pluginu nebo jste tam přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele pluginu, údaje shromážděné od Vás na našich webových stránkách jsou přiděleny přímo k Vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele pluginu. Pokud kliknete na aktivované tlačítko a například odešlete odkaz na stránku, zprostředkovatel pluginu také uloží tyto informace do Vašeho uživatelského účtu a veřejně to sdělí Vašim kontaktům. Doporučujeme se po použití sociální sítě pravidelně odhlašovat, zejména před aktivací tlačítka, abyste zabránili přidružení k Vašemu profilu u poskytovatele pluginu.

9.5    Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatelů

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování dat poskytovatelem pluginu můžete nalézt v následujících prohlášeních o ochraně osobních údajů, která tito poskytovatelé poskytli. Tam naleznete také další informace týkající se Vašich práv a možností nastavení pro ochranu Vašeho soukromí.

Adresy příslušných poskytovatelů pluginů a URL adres s informacemi o jejich ochraně údajů:

•    Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ; další informace o sběru dat: http://www.facebook.com/help/186325668085084 . Společnost Facebook se přihlásila k dodržování zásad EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
•    Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/de/privacy . Společnost Twitter se přihlásila k dodržování zásad EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
•    Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Mento Park, CA, USA, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content . Právně odpovědný za ochranu údajů: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
•    Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Ireland, https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

10.    Google Maps

Poskytujeme služby z Map Google na našich webových stránkách, abychom Vám mohli poskytnout místní kontaktní osobu, odborného konzultanta nebo maloobchodníka. Tímto způsobem Vám můžeme zobrazit interaktivní mapy přímo na našich webových stránkách, což Vám umožní pohodlně používat funkci map. Návštěvním webových stránek získává společnost Google informace o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. Také jsou přenášeny IP adresa, datum a čas dotazu, časový rozdíl k časovému pásmu Greenwichského času (GMT), obsah žádosti (specifická stránka), stav přístupu/stavový kód HTTP, příslušné množství přenášených dat, webová stránka, ze které přichází žádost, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda neexistuje uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni do služeb společnosti Google, jsou Vaše údaje přímo přiřazeny k Vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byla tato data spojena s profilem Google, musíte se před kliknutím na tlačítko odhlásit. Společnost Google ukládá údaje shromážděné naším prostřednictvím jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro podobu svého webu založenou na potřebách uživatelů. Takové hodnocení probíhá zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) pro zobrazování reklamy založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na společnost Google.
Další informace o účelu a rozsahu shromažďování dat naleznete u poskytovatele pluginu v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytnutých poskytovatelem. Zde naleznete další informace týkající se práv a možností nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Společnost Google rovněž zpracovává Vaše osobní údaje ve Spojených státech a přihlásila se k dodržování zásad EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1, písm. f GDPR.

11.    Práva dotčených osob

a)    Informace, zakázání, oprava, omezení zpracování a výmaz
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste v souladu s GDPR osobou dotčenou a máte právo požadovat informace o Vašich uložených údajích. Dále máte právo na opravu, zakázání, omezení zpracování a/nebo vymazání dat.

Pokud jste uplatnili nárok na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, jsme povinni sdělit - všem příjemcům, kterým byly odhaleny osobní údaje týkající se Vás - tuto opravu nebo vymazání údajů nebo omezení jejich zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to není spojeno s nepřiměřeným úsilím. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.

b)    Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

c)    Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, které probíhají podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. Nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, které se Vás týkají, pokud nebudeme schopni prokázat závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud je zpracování prováděno pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d)    Právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

12.    Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.
Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78.

Poděbrady, 25.5.2018

rheinzink-logo-black-without-whitespace

You are on our global website.
Would you like to stay on rheinzink.com or visit the local RHEINZINK America website?

Go to RHEINZINK America