Prohlášení o vlastnostech

Abychom splnili zákonné požadavky, dáváme zde k dispozici ke stažení Prohlášení o vlastnostech pro naše výrobky. Označení CE je součástí našich dodacích dokumentů, nebo je uvedeno na výrobku.

Pro úplnost bychom rádi zmínili, že pro náš systém odvodnění (DIN EN 612), nemůže být podle nařízení o stavebních výrobcích označení CE vystaveno, a proto nemůže být vystaveno ani prohlášení o vlastnostech, neboť tato norma není harmonizována.

Toto nemá žádný vliv na kvalitu produktů. Všechny naše výrobky splňují aktuální výrobní normy.

Download fotovoltaická svorka podle EN 15088

Prohlášení o Vlastnostech Fotovoltaická svorka EN 15088168 KB

Přejete si starší prohlášení o vlastnostech? Klikněte prosím zde.

rheinzink-logo-black-without-whitespace

You are on our global website.
Would you like to stay on rheinzink.com or visit the local RHEINZINK America website?

Go to RHEINZINK America