ŠKOLENÍ KLEMPÍŘŮ A ŘEMESLNÍKŮ

Praktické školení pro klempíře - možnost profesního růstu

Náplní školení RHEINZINK je klempířská práce od základů techniky krytí na drážku až po speciální systémy a detaily. Využijte možnost zvýšení Vaší kvalifikace! Chladné období roku je nejlepším časem pro školení klempířů a řemeslníků. Využijte efektivně zimní období a vzdělávejte se.

Osvědčené semináře a školení pro klempíře organizujeme již více než 20 let. Školicí klempíři a techničtí poradci RHEINZINK Vám předávají své bohaté znalosti a zkušenosti. Semináře jsou zaměřeny na praktickou práci s materiálem.  Důraz klademe na základy techniky krytí na drážku a pájení, skladbu a konstrukce střech, konstrukční doporučení, řešení klempířských detailů, rozvržení střechy, krytinových pásů, profilů a panelů.

Semináře mají kapacitu maximálně 20 účastníků. Teoretická část školení je jednoduchá a srozumitelná. Účastníci získají základní informace o zásadách zpracování materiálu. Praktická část probíhá za podmínek blízkých praxi.

Semináře organizujeme ve školicích centrech v Hradci Králové a v sídle rakouské pobočky RHEINZINK v Herzogenburgu, na přání také u našich prodejců či přímo ve Vašich dílnách. Na přání za Vámi přijedeme i na stavbu, abychom Vám pomohli s řešením konkrétních detailů. Na všech školeních s Vámi procvičujeme různé možnosti zpracování titanzinku RHEINZINK za podmínek blízkých praxi.

Kvalitní materiál vyžaduje kvalitní zpracování!

Seminář A a B v roce 2021 vzhledem k současné nejisté epidemiologické situaci na začátku roku 2021 neplánujeme.

Potřebujete se poradit o správném postupu klempířské práce?
Potřebujete ujasnit provedení konkrétního detailu?

Neváhejte a kontaktujte nás: info[at]rheinzink.cz

RHEINZINK- SEMINÁŘ A

Školení pro klempíře

Seminář A: Technika krytí na drážku - základy

V tomto semináři získáte nutné teoretické základy a znalosti praktického použití materiálu RHEINZINK na střešní krytiny a oplechování. Největší důraz je tradičně kladen na praktické procvičení nejčastěji se vyskytujících klempířských detailů formou oplechování stolních modelů. Přiměřený časový prostor bude věnován také pájení materiálu. Absolvent semináře dokáže zhotovit střešní krytinu podle zásad správné klempířské praxe v jednoduchém pracovním sledu.

Seminář A probíhá v areálu SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové. Úvodní teoretická část a přednášky se konají v učebně vybavené konferenční technikou. Praktická část školení probíhá v dílně, kde má každý pracovník k dispozici svůj vlastní stůl s nářadím, materiál určený ke zpracování a dřevěné modely pro oplechování.

Teorie Praxe
 • Materiál RHEINZINK – informace o
  produktu a zásady zpracování materiálu.
 • Základy techniky krytí na drážku a
  pájení podle odborných zásad, souvisejících norema brožury
  RHEINZINK – technika krytí na drážku, souhrn pravidel.
 • Konstrukční doporučení.
 • Detaily pro použití materiálu RHEINZINK na střešní krytiny a oplechování:
  • ukončení na okapní hraně
  • napojení na stěnu
  • provedení nároží a hřebene
  • provedení závětrné lišty
  • střešní prostupy (komíny)
 • Pájení

 

Trvání semináře:
5 dní (pondělí až pátek)

Počet účastníků:
max. 20 osob

Aktuální cena a přihláška
na poptání - kontaktujte nás: info[at]rheinzink.cz

RHEINZINK- SEMINÁŘ B

Školení pro klempíře

Seminář B: Technika krytí na drážku  - nástavbový seminář

Seminář B je nástavbový stupeň pro absolventy semináře A. Cílem tohoto semináře je prohloubení a rozšíření základních znalostí a řemeslných dovedností praktickým procvičováním dalších důležitých detailů při realizaci na konkrétní střeše. Každý účastník pracuje samostatně na zmenšeném modelu reálné střechy, kde jsou koncentrovány všechny důležité klempířské detaily. Stupeň obtížnosti se zvyšuje a účastníci se naučí na různých modelových situacích vytvořit komplexní geometrii střechy. Podmínkou účasti je absolvování Semináře A.

Seminář B organizujeme v sídle firmy RHEINZINK Austria GmbH v Herzogenburgu. Úvodní teoretická část a přednášky probíhají v učebně vybavené konferenční technikou. Praktická část školení se koná v hale, kde má každý pracovník svůj vlastní stůl s nářadím, materiál určený ke zpracování a dřevěné modely pro oplechování.

Teorie Praxe
 • Skladba střechy (větraná/nevětraná).
 • Střecha - rozmístění krytinových pásů
  (kladečský plán).
 • Řešení dalších detailů podle odborných
  pravidel a podle RHEINZINK- Zásad pro
  zpracování klempířské práce, navrhování
  a použití.
 • Stojatá drážka – provedení spojů na lištu.
 • Stavební fyzika.
 • Pájení
 • Provedení detailů:
  • střešní prostupy
  • závětrná lišta
  • hřeben střechy
  • odvětrání sanity
  • zmáčknutá drážka (kapsa)
  • příčný spoj
  • atd.

 

Trvání semináře:
5 dní (pondělí až pátek)

Počet účastníků:
max. 20 osob

Aktuální cena a přihláška
na poptání - kontaktujte nás: info[at]rheinzink.cz

rheinzink-logo-black-without-whitespace

You are on our global website.
Would you like to stay on rheinzink.com or visit the local RHEINZINK America website?

Go to RHEINZINK America