Údaje k ochrane dát

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Ďakujeme, že ste navštívili webové stránky spoločnosti RHEINZINK, na ktorých Vám radi poskytneme užitočné informácie o našich produktoch určených pre použitie na strechách a fasádach, ako aj profesionálne poradenstvo v tejto oblasti. Na ochranu Vašich osobných údajov kladieme veľký dôraz a prajeme si, aby pre Vás bola návšteva našich webových stránok komfortné. Naši zamestnanci sú povinní zachovávať dôvernosť osobných údajov a podstupujú pravidelné školenia o ochrane osobných údajov a bezpečnosti údajov. Nižšie v texte Vám chceme stručne predstaviť, ako chránime Vaše osobné údaje a čo pre Vás znamená využitie našich online ponúk. Samozrejme dodržiavame právne špecifikácie všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a nemeckého federálneho zákona o ochrane osobných údajov (BDSG), ako aj ďalších zákonov na ochranu dát.
Nasledujúce informácie Vám poskytnú podrobnosti o ochrane osobných údajov v našej spoločnosti.

Správca zodpovedný za GDPR a BDSG je:
 

RHEINZINK SK s.r.o.
Zadunajská cesta 6
851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 4565
info[at]rheinzink.sk
www.rheinzink.sk

RHEINZINK SK s.r.o.
Sídlo firmy: Zadunajská cesta 6 851 01 Bratislava, IČO:35 93 08 02, DIČ: SK 2021 999 397

Registr.: Okresný súd Bratislava I., obchodný register, odd. s.r.o., vl.č.: 35671/B


1. Dôvody pre zhromažďovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame, aby sme Vám sprístupnili naše webové stránky a poskytli Vám čo najlepšie služby vďaka pohodlnému prístupu k našim službám.

2. Aké osobné údaje sa zhromažďujú, spracúvajú alebo používajú?

a)    Návšteva našich webových stránok
Pri vstupe na naše webové stránky naše servery automaticky zhromažďujú všeobecné informácie, najmä s cieľom vytvorenia spojenia a zabezpečenie funkčnosti a zabezpečenie systému. To zahŕňa typ použitého prehliadača, používaný operačný systém, názov domény poskytovateľa internetových služieb, dáta pripojenie použitého počítača (adresa IP), z ktorej webovej stránky ste navštívili naše webové stránky (referrer URL), webové stránky, ktoré ste navštívili na našich webových stránkach, hľadaný výraz, ak ste navštívili naše webové stránky prostredníctvom vyhľadávača, súbory, ktoré ste stiahli z našich webových stránok (napr. dokumenty PDF alebo MS Word), ďalej dátum, čas a trvanie Vašej návštevy na našich webových stránkach. Vďaka pseudonymizačnímu procesu nie je možné, aby sme tieto údaje vysliedovali späť a priradili ku konkrétnym osobám. Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi dát. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok. 6 ods. 1, písm. f GDPR.

b) Kontaktný formulár
Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára a rozhodnete sa pre kontakt prostredníctvom e-mailu, musíte nám najprv poskytnúť svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu a Vašu správu. Ak sa rozhodnete pre telefonický kontakt, informácie, ktoré musíte zadať, sú Vaše meno, priezvisko a telefónne číslo. Pokiaľ si prajete zaslať plánovacie dokumenty, brožúry atď. poštou, musíte uviesť svoje meno, priezvisko a adresu. Tieto údaje uchovávame za účelom spracovania Vašej požiadavky a pre prípad, že máme ďalšie otázky. Tieto údaje neposkytujeme bez vášho súhlasu. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok. 6 ods. 1, písm. f GDPR.

c) Vyhľadanie odborného konzultanta
Ak hľadáte na našich webových stránkach odborného konzultanta, máte možnosť priamo kontaktovať odborného konzultanta prostredníctvom kontaktného formulára. V tomto prípade musíte zadať svoje meno a priezvisko, a tiež požadované kontaktné prostriedky (telefón, e-mail alebo poštovú adresu), ktoré odovzdáme požadovanému odbornému konzultantovi. Tieto údaje sú odovzdané odbornému konzultantovi na účely kontaktovanie Vašej osoby. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok. 6 ods. 1, písm. b GDPR.

d) Objednanie vzoriek materiálu
Pokiaľ na našich webových stránkach objednáte bezplatné vzorky materiálov, potrebujeme na vybavenie objednávky Vaše meno a priezvisko, a tiež adresu (ulicu, číslo domu, PSČ, mesto, krajinu). Tieto údaje využívame na odoslanie vzoriek materiálov a na odovzdanie poskytovateľom logistických služieb. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok. 6 ods. 1, písm. b GDPR.

e) Prihlásenie k odberu newslettera
Ak ste poskytli svoj výslovný súhlas, použijeme Vašu e-mailovú adresu, aby sme Vám pravidelne zasielali náš informačný newsletter s aktuálnymi informáciami o produktoch. Pri prihlásení k odberu nášho newsletteru používame proces Double opt-in. Po registrácii na našich webových stránkach obdržíte aktivačný e-mail. K odberu newslettera sa prihlásite iba po potvrdení odkazu v aktivačnom e-mailu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu communication@rheinzink.de alebo kliknutím na odkaz pre odhlásenie odberu na konci newslettera. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok. 6 ods. 1, písm. a GDPR.

f) Prehliadanie obrázkov
Ak si vyžiadate zobrazenie našich produktov na našich webových stránkach, potrebujeme Vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu a príslušné obrázky, aby sme mohli spracovať vizuálnu materiál pre Váš stavebný projekt. Tieto údaje používame na vytvorenie požadovaných obrázkov našich produktov s ohľadom na Váš stavebný projekt. Údaje neposkytujeme. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok. 6 ods. 1, písm. f GDPR.

g) Výkaz prác
Pokiaľ si na našich webových stránkach vyžiadate výkaz prác, potrebujeme na účely vybavenia Vaše meno a priezvisko, Vašu e-mailovú adresu, a ďalej príslušné výkresy / nákresy Vášho stavebného projektu, aby sme pre Váš stavebný projekt mohli vytvoriť výkaz prác. Tieto údaje používame na vytvorenie výkazu práce. Údaje neposkytujeme. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok. 6 ods. 1, písm. a GDPR.

h) Žiadosť o školenie
Pokiaľ si na našich webových stránkach vyžiadate školenia, potrebujeme na účely spracovania žiadosti Vaše meno a priezvisko, a požadovaný kontakt (telefón, e-mail alebo poštovú adresu), prostredníctvom ktorého Vás môžeme kontaktovať. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok. 6 ods. 1, písm. b GDPR.

3. Vymazanie

Osobné údaje sa mažú alebo prístup k nim je obmedzený, akonáhle už neexistuje dôvod na ich uloženie, alebo ak požadujete ich zmazanie. Údaje sa tiež vymažú, ak uplynula doba ich uloženie stanovená príslušnou normou, že sa nevyžaduje, aby zostali uložené pre uzatvorenie alebo výkon zmluvy, alebo ak ste k tomu poskytli súhlas.

4. Súbory cookie

Súbory cookie sa používajú na to, aby boli webové stránky stvárnené užívateľsky prívetivo a zohľadnili prednosť tých, ktorí už webové stránky navštívili. Napríklad to znamená, že je uložený Váš výber krajiny alebo jazyka. Súbory cookie sú textové súbory uložené na Vašom pevnom disku, ktoré sú využité pri opätovnom navštívení webu, aby sa identifikoval Váš prehliadač.

Uloženie súborov cookie na pevný disk môžete zakázať v nastaveniach prehliadača. Už uložené súbory cookie možno kedykoľvek zmazať. Pre odstránenie súborov cookie a zabránenie ich uloženie sa pozrite do príslušnej príručky prehliadača. Ak cookies neakceptujete, môže to pri používaní našich webových stránok viesť k horšiemu užívateľskému komfortu.
Právnym základom pre spracovanie cookies je článok. 6 ods. 1, písm. f GDPR. Náš garantovaný záujem o používaní súborov cookie je založený na želanie vytvoriť atraktívne webové stránky a vyhodnotiť správanie používateľov pre zlepšovanie našich webových stránok. Niektoré funkcie našich webových stránok nie sú prístupné bez použitia súborov cookie. K tomu je tiež nutné, aby bol po prepnutí stránok znovu rozpoznaný prehliadač.

5. Bezpečnosť dát

Prostredníctvom technických a organizačných opatrení chránime naše webové stránky a ďalšie systémy pred stratou, zničením, prístupom k, úpravou alebo distribúciou Vašich osobných údajov neoprávnenými osobami. Údaje sú prenášané pomocou šifrovania SSL. Napriek pravidelným kontrolám a neustálemu zlepšovaniu našich bezpečnostných opatrení nie je možná neustála ochrana pred všetkými rizikami.

6. Používanie služby Google Analytics pre analýzu webu

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, službu analýzy webových stránok poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (Www.google.de). Služba Google Analytics používa súbory cookie, tj. Textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a ktoré umožňujú vykonanie analýzy využívania webovej stránky. Informácie o Vašom užívaní týchto webových stránok získané prostredníctvom súborov cookie sa prenášajú na server Google do USA a tu sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tomto webe bude vaša IP adresa v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore službou Google skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch bude Vaša úplná IP adresa prenesená na server spoločnosti Google v USA a skrátená tam. Na týchto webových stránkach je anonymizácie IP aktívny. Na základe žiadosti prevádzkovateľa týchto webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie využitie webových stránok a na zostavenie správ o aktivitách na webových stránkach a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s užívaním webových stránok a internetu. Google v žiadnom prípade nebude spájať vašu IP adresu získanú z prehliadača s inými dátami spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť pomocou zodpovedajúceho nastavenia Vášho prehliadača, upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete môcť využiť všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu. Dáta budú vymazané po uplynutí 12 mesiacov.

Okrem toho môžete zhromažďovanie dát vytvorených prostredníctvom súborov cookie a vzťahujúcich sa k Vášmu používania internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google a spracovanie týchto dát spoločnosťou Google zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Alternatívne k pluginu prehliadača môžete získavanie dát prostredníctvom služby Google Analytics zamedziť aj do budúcnosti kliknutím na nasledujúci odkaz. Tým bude opt-out cookie uložený na Vašom zariadení. Ak odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz. Bližšie informácie o podmienkach použitia a ochrane osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/sk.html , popr. na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/.

7. Google AdWords
Naše webové stránky používajú sledovanie konverzií Google (Google Conversion Tracking). Ak ste sa na naše webové stránky dostali prostredníctvom reklamy umiestnenej spoločnosťou Google, bude vo Vašom počítači uložený službou Google AdWords súbor cookie. Súbor cookie sledovania konverzií sa nastaví, ak používateľ klikne na reklamu vloženú spoločnosťou Google. Tieto súbory cookie sa zneplatní po uplynutí 30 dní a nie sú používané k osobnej identifikácii. Ak používateľ navštívi určité stránky na našich webových stránkach a platnosť cookie ešte neuplynula, my a Google vidíme, že používateľ klikol na reklamu a bol odoslaný na túto stránku. Každý zákazník Google AdWords dostáva rôzne súbory cookie. Týmto spôsobom nemožno súbory cookie sledovať webovými stránkami zákazníkov AdWords. Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie pre konverziu sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci dostanú celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu a boli odoslaní na stránku, ktorá má značku sledovania konverzií. Nedostane však žiadne informácie, ktoré by mohli byť osobne identifikované.
Ak sa nechcete zúčastniť sledovania, môžete odmietnuť nastavenie požadovaného súboru cookie, napríklad prostredníctvom nastavenia prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje nastavenie súborov cookie alebo nastavením prehliadača, ktorý blokuje súbory cookie z domény "googleleadservices.com".
Upozorňujeme, že ak nechcete, aby bola Vaša dáta zaregistrovaná, nesmiete zmazať súbory cookie opt-out. Ak ste do prehliadača odstránili všetky súbory cookie, musíte znovu nastaviť príslušný súbor cookie opt-out.

 

8. Používanie remarketingu Google (Google Remarketing)
Tieto webové stránky využívajú remarketingovú funkciu spoločnosti Google Inc. Účelom tejto funkcie je ukázať návštevníkom webových stránok záujmovo orientovanú reklamu v reklamnej sieti Google. Prehliadač návštevníka ukladá do počítača tzv. "Cookies", čo sú malé textové súbory. Účelom týchto súborov cookie je spoznať tohto návštevníka pri prezeraní webových stránok, ktoré sú súčasťou reklamnej siete Google. Na týchto stránkach môžu byť návštevníkovi prezentované reklamy, ktoré sa vzťahujú k obsahu skôr navštívených webových stránok používajúcich funkciu remarketingu Google. Podľa spoločnosti Google nie sú v tomto procese zhromažďované žiadne osobné údaje. Ak nechcete používať funkciu remarketingu spoločnosti Google, môžete ju deaktivovať na http://www.google.com/settings/ads . Prípadne môžete deaktivovať používanie súborov cookie pre záujmovo orientovanú reklamu podľa pokynov publikovaných iniciatívou Network Advertising Initiative
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

9. Pluginy sociálnych médií

9.1    Ktorých poskytovateľov používame?


Na našich webových stránkach sú používané pluginy sociálnych médií od týchto poskytovateľov: Facebook, Twitter, Instagram a Pinterest. Používame riešenie s dvoma kliknutiami Shariff vyvinuté magazínom c't. To znamená, že keď navštívite naše webové stránky, všeobecne nie sú sprostredkovávajú žiadne osobné informácie poskytovateľom pluginov. Poskytovateľa pluginu môžete identifikovať začiatočnými písmenami alebo logom v označení na políčku. Dávame Vám možnosť komunikovať priamo s poskytovateľom pluginu pomocou tlačidla. Len vtedy, ak kliknete na označené políčko a tým aktivujete, že poskytovateľ pluginu dostane informácie, že ste navštívili príslušné webové stránky pre naše online produkty. Tiež sú prenášané IP adresa, dátum a čas dotazu, časový rozdiel od časového pásma Greenwichského času (GMT), obsah žiadosti (špecifická stránka), stav prístupu / kód stavu HTTP, príslušné množstvo prenášaných dát, webová stránka, z ktorej prichádza žiadosť, prehliadač, operačný systém a jeho rozhrania, jazyk a verzie softvéru prehliadača. Pokiaľ ide o Facebook, podľa vyhlásenia príslušného poskytovateľa v Nemecku je IP adresa okamžite po registrácii anonymizované. Aktiváciou pluginu sa Vaše osobné údaje postupované príslušnému poskytovateľovi pluginu a uloží sa tam (v Spojených štátoch pre poskytovateľov so sídlom v USA). Pretože poskytovateľ pluginu špecificky zhromažďuje dáta prostredníctvom súborov cookie, odporúčame odstránenie všetkých súborov cookie v nastavení zabezpečenia prehliadača pred kliknutím na sivé pole.

9.2    Nad čím nemáme kontrolu

Nemáme kontrolu nad zhromažďovanými údajmi a aktivitami v oblasti spracovania údajov, ani nevieme o úplnom rozsahu zberu údajov, ich účelu spracovania alebo obdobiach, počas ktorých sú uložené. Tiež nemáme žiadne informácie o mazanie dát zhromaždených poskytovateľovi pluginov.

9.3    Použitie poskytovateľom

Prevádzkovateľ pluginu ukladá údaje zozbierané prostredníctvom nás ako užívateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo pre podobu svojho webu založenú na potrebách užívateľov. Takéto hodnotenie prebieha najmä (aj pre užívateľov, ktorí nie sú prihlásení) pre zobrazovanie reklamy založené na potrebách a informovanie ostatných užívateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo namietať proti vytvorenie týchto užívateľských profilov. Ak chcete toto právo uplatniť, musíte sa obrátiť na príslušného poskytovateľa pluginu. Prostredníctvom pluginov Vám dávame možnosť interakcie so sociálnymi sieťami a ďalšími používateľmi, aby sme mohli zlepšiť našu rad produktov a zatraktívniť naše webové stránky pre Vás ako pre užívateľov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok. 6 ods. 1 S, písm. f GDPR.

9.4 Prenos dát

Prenos dát prebieha bez ohľadu na to, či máte účet u poskytovateľa pluginu alebo ste tam prihlásený. Ak ste prihlásení u poskytovateľa pluginu, údaje zozbierané od Vás na našich webových stránkach sú pridelené priamo k Vášmu existujúcemu účtu u poskytovateľa pluginu. Ak kliknete na aktivované tlačidlo a napríklad odošlite odkaz na stránku, sprostredkovateľ pluginu tiež uloží tieto informácie do Vášho užívateľského účtu a verejne to oznámi Vašim kontaktom. Odporúčame sa po použití sociálne siete pravidelne odhlasovať, najmä pred aktiváciou tlačidla, aby ste zabránili pridruženie k Vášmu profilu u poskytovateľa pluginu.

9.5    Vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytovateľov

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania dát poskytovateľom pluginu môžete nájsť v nasledujúcich vyhláseniach o ochrane osobných údajov, ktorá títo poskytovatelia poskytli. Tam nájdete aj ďalšie informácie týkajúce sa vašich práv a možností nastavenia pre ochranu Vášho súkromia.

Adresy príslušných poskytovateľov pluginov a URL adries s informáciami o ich ochrane údajov:

• Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ; ďalšie informácie o zbere dát: http://www.facebook.com/help/186325668085084 . Spoločnosť Facebook sa prihlásila k dodržiavaniu zásad EÚ-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
• Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/de/privacy . Spoločnosť Twitter sa prihlásila k dodržiavaniu zásad EÚ-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
• Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Mento Park, CA, USA, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content . Právne zodpovedný za ochranu údajov: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
• Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Ireland, https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .


10.    Google Maps

Poskytujeme služby z Map Google na našich webových stránkach, aby sme Vám mohli poskytnúť miestnu kontaktnú osobu, odborného konzultanta alebo maloobchodníka. Týmto spôsobom Vám môžeme zobraziť interaktívnej mapy priamo na našich webových stránkach, čo Vám umožní pohodlne používať funkciu máp. Návštevným webových stránok získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste navštívili príslušnú podstránku nášho webu. Tiež sú prenášané IP adresa, dátum a čas dotazu, časový rozdiel k časovému pásme Greenwichského času (GMT), obsah žiadosti (špecifická stránka), stav prístupu / kód stavu HTTP, príslušné množstvo prenášaných dát, webová stránka, z ktorej prichádza žiadosť, prehliadač , operačný systém a jeho rozhrania, jazyk a verzie softvéru prehliadača. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje užívateľský účet, ku ktorému ste prihlásení, alebo či neexistuje užívateľský účet. Ak ste prihlásení do služieb spoločnosti Google, sú Vaše údaje priamo priradené k Vášmu účtu. Ak nechcete, aby boli tieto dáta spojená s profilom Google, musíte sa pred kliknutím na tlačidlo odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá údaje zozbierané prostredníctvom nás ako užívateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo pre podobu svojho webu založenú na potrebách užívateľov. Takéto hodnotenie prebieha najmä (aj pre užívateľov, ktorí nie sú prihlásení) pre zobrazovanie reklamy založené na potrebách a informovanie ostatných užívateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo namietať proti vytvorenie týchto užívateľských profilov. Ak chcete toto právo uplatniť, musíte sa obrátiť na spoločnosť Google.
Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov nájdete u poskytovateľa pluginu vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov poskytnutých poskytovateľom. Tu nájdete ďalšie informácie týkajúce sa práv a možnosťou nastavenia pre ochranu Vášho súkromia:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Spoločnosť Google taktiež spracováva Vaše osobné údaje v Spojených štátoch a prihlásila sa k dodržiavaniu zásad EÚ-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok. 6 ods. 1, písm. f GDPR.

11.    Práva dotknutých osôb

a) Informácie, zakázanie, oprava, obmedzenie spracovania a výmaz
Ak sú Vaše osobné údaje spracúvajú, ste v súlade s GDPR osobou dotknutou a máte právo požadovať informácie o Vašich uložených údajoch. Ďalej máte právo na opravu, zakázanie, obmedzenie spracovania a / alebo vymazanie dát.

Ak ste uplatnili nárok na opravu, vymazanie alebo obmedzenia spracovania, sme povinní oznámiť - všetkým príjemcom, ktorým boli odhalené osobné údaje týkajúce sa vás - túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracovanie, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo to nie je spojené s neprimeraným úsilím. Máte právo byť o týchto príjemcoch informovaní.

b) Právo na prenositeľnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste správcovi poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte

c) Právo vzniesť námietku
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré prebiehajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. Nebudeme ďalej spracovávať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak nebudeme schopní preukázať závažné oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak je spracovanie vykonávané na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

d) Právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.

12.    Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky správne alebo súdnej ochrany, má každý subjekt údajov právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené toto nariadenie.
Dozorný úrad, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o pokroku v riešení sťažnosti a o jeho výsledku, ako aj o možnosti súdnej ochrany podľa článku 78.

Bratislava, 25.5.2018

rheinzink-logo-black-without-whitespace

You are on our global website.
Would you like to stay on rheinzink.com or visit the local RHEINZINK America website?

Go to RHEINZINK America