Klub RHEINZINK - kvalitní klempířství

CÍL KLUBU: ZÁRUKA KVALITNÍHO ZPRACOVÁNÍ TITANZINKU

Logo klubu RHEINZINK – kvalitní klempířství je pro stavební i širokou veřejnost symbolem kvality odvedené klempířské práce.

Při hledání vhodného realizátora se zákazník často obtížně orientuje v nabídkách klempířských firem. Kromě rozdílné ceny je ve hře i různá kvalita zpracování, která ovlivní nejen estetický vzhled díla, ale především jeho funkčnost a délku životnosti. Pouze správně zpracovaný materiál je zárukou komplexní kvality výrobku. Společnosti RHEINZINK záleží na tom, aby architektům a investorům za odpovídající cenu nabídla nejvyšší kvalitu – nejen materiálem, ale i zpracováním. Proto založila klub kvalitního klempířství, jehož členové zaručují vysokou úroveň zpracování titanzinku.

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO KLUBU

Členové klubu odvádějí odborně prvotřídní řemeslné výkony v souladu s nejnovějším stavem techniky, nabízejí kompetentní poradenství, příkladný servis a perfektní zpracování. Kvalita práce a nabízených služeb stojí na prvním místě.

Zájemce o vstup do klubu RHEINZINK - kvalitní klempířství musí prokázat zkušenosti v práci s materiálem RHEINZINK. Doloží 3 referenční stavby, na kterých zpracoval materiál RHEINZINK v uplynulých 2 letech. Po dalších dvou letech je povinen předložit vždy nové reference realizované v uplynulém období. Referenční stavby jsou dokladem způsobilosti odváděné práce a jsou součástí seznamu členů klubu.

Podmínkou vstupu do klubu RHEINZINK - kvalitní klempířství je dále účast na odborných klempířských školeních A a B pořádaných firmou RHEINZINK. Absolvování školení C je jednou z podmínek pro dosažení 3., nejvyšší úrovně klubu. Podmínkou obdržení certifikátu RHEINZINK - kvalitní klempířství je minimálně jeden proškolený pracovník v jedné klempířské partě. Člen klubu dbá na průběžné zvyšování vzdělanosti svých zaměstnanců odpovídající poslednímu stupni vývoje techniky.

Certifikát členství v klubu RHEINZINK - kvalitní klempířství se uděluje na dva roky. Po uplynutí tohoto období požádá člen o vystavení nového certifikátu. Při nedodržování kritérií klubu RHEINZINK - kvalitní klempířství může být certifikát odebrán i před uplynutím jeho platnosti.

KVALITNÍ MATERIÁL VYŽADUJE KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ

Cílem klubu je prosazování vysokých nároků na produkt od jeho výroby až k montáži.

Členové klubu logo používají při prezentaci své firmy a deklarují tak svůj dobrovolný závazek a schopnost odvádět prvotřídní práci. Na vyžádání mohou doložit i certifikát, potvrzující jejich členství v klubu.

HISTORIE A VÝVOJ

Klub RHEINZINK - kvalitní klempířství byl v České republice založen roku 2006 společností RHEINZINK ČR s.r.o. v místě sídla společnosti v Poděbradech. V tomto roce bylo do klubu slavnostně přijato prvních 14 zakládajících členů na úroveň tří hvězd. V současné době má klub celkem 36 členů, z toho 11 členů na úrovni 5 hvězd, 8 členů na úrovni 4 hvězd a 17 členů na úrovni 3 hvězd.

TŘI ÚROVNĚ KVALITY

Dosažená úroveň kvality, odbornosti a množství poskytovaných služeb je odlišena do tří kategorií.
Kategorie jsou rozlišeny počtem hvězd, které jsou uvedeny na certifikátu a logu klubu.

3 hvězdy ***
První základní stupeň obdrží při svém vstupu každý nový člen.

4 hvězdy ****
Druhý stupeň obdrží členové klubu, kteří dlouhodobě a trvale splňují kritéria stanovená klubem RHEINZINK - kvalitní klempířství, při prodloužení platnosti členství, nejdříve po dvou letech.

5 hvězd *****
Třetího, nejvyššího stupně lze dosáhnout po absolvování školení typu A, B, C a při dlouhodobě stálé kvalitě odváděné práce, nejdříve však po 4 letech členství v klubu a dosažení druhého stupně. Podmínkou je dále dokonalé zrealizování výjimečně technicky složitého díla.

Členové klubu kvalitní klempířství

Máte zájem o zaslání seznamu členů klubu RHEINZINK - kvalitní klempířství ve Vašem regionu? Kontaktujte nás:

tel.: +420 602 210 465
info[at]rheinzink.cz

Přihláška do klubu kvalitní klempířství

Pokud máte zájem a předpoklady vstoupit do našeho klubu, neváhejte a kontaktujte nás:

tel.: +420 602 210 465
info[at]rheinzink.cz

rheinzink-logo-black-without-whitespace

You are on our global website.
Would you like to stay on rheinzink.com or visit the local RHEINZINK America website?

Go to RHEINZINK America