RHEINZINK- klub kvalitného klampiarstva

PREDSTAVENIE KLUBU

Logo „RHEINZINK- klubu kvalitného klampiarstva“ je stavebnej i širokej verejnosti prezentované ako záruka kvalít ponúkanej klampiarskej práce. Firmy nesúce toto logo sa odlišujú od ostatných anonymných spracovateľov.

Na trhu pôsobí mnoho klampiarskych firiem s rôznorodou úrovňou kvality spracovania a neskúsený zákazník sa len ťažko orientuje pri výbere dodávateľa klampiarskych prác. Spoločnosť RHEINZINK sa preto rozhodla založiť klub zhromažďujúci kvalitných klampiarov, ktorí sú pre investora zárukou vysokej kvality realizácie. Záväzok kvality vedia členovia „RHEINZINK- klubu kvalitného klampiarstva“ doložiť PEČAŤOU KVALITY.

Od člena „RHEINZINK- klubu kvalitného klampiarstva“ môže zákazník očakávať odborne prvotriedne remeselné výkony v súlade s najnovším stavom techniky, kompetentné poradenstvo, príkladný servis a perfektné spracovanie.

PODMIENKY PRIJATIA DO KLUBU

Záujemcovia o vstup do „RHEINZINK- klubu kvalitného klampiarstva“ musia predovšetkým preukázať skúsenosti s materiálom RHEINZINK a zároveň doložiť 3 referenčné stavby z materiálu RHEINZINK za posledné 2 roky. Po dvoch rokoch sa každé členstvo prehodnocuje a klampiar, resp. firma, je povinná predložiť nové referencie realizované v tomto období. Referenčné stavby sú dokladom spôsobilosti realizovanej práce a sú súčasťou zoznamu členov „RHEINZINK- klubu kvalitného klampiarstva“. Podmienkou vstupu do „RHEINZINK- klubu kvalitného klampiarstva“ je účasť na odborných klampiarskych školeniach A a B realizované firmou RHEINZINK. Absolvovanie nadstavbového školenia C je jednou z podmienok pre dosiahnutie 3. najvyššej úrovne klubu. Podmienkou obdržania certifikátu „RHEINZINK- klubu kvalitného klampiarstva“ je minimálne jeden preškolený pracovník v jednej klampiarskej partii. Súčasne je nevyhnutné pravidelne zvyšovať vzdelanosť zamestnancov zodpovedajúcej poslednému stupňu vývoja techniky.

Certifikát členstva v „RHEINZINK- klube kvalitného klampiarstva“ sa udeľuje na dva roky. Po uplynutí tohto obdobia zažiada člen o vystavenie nového certifikátu. Pri nedodržovaní kritérií „RHEINZINK- klubu kvalitného klampiarstva“ môže byť certifikát odobraný i v priebehu platnosti.

3 ÚROVNE KVALITY

Dosiahnutá úroveň kvality, odbornosti a množstva poskytovaných služieb je rozdelená do troch kategórií. Kategórie sú rozlíšené počtom hviezd, ktoré sú uvedené na certifikáte a logu klubu:

3 HVIEZDY ***

Prvý základný stupeň obdrží pri svojom vstupe každý nový člen, ktorý spĺňa základné predpoklady na členstvo.

4 HVIEZDY ****

Druhý stupeň obdržia členovia klubu pri predĺžení platnosti členstva, najskôr po dvoch rokoch, ktorí dlhodobo a trvalo spĺňajú kritériá stanovené „RHEINZINK- klubom kvalitného klampiarstva.

5 HVIEZD *****

Tretieho maximálneho stupňa možno dosiahnuť po absolvovaní školenia typu A, B, C a pri dlhodobej stálosti kvality odvedenej práce. Najskôr však po 4 rokoch členstva v klube a dosiahnutie druhého stupňa. Ďalej pri dokonalom zrealizovaní výnimočne technicky zložitého diela.

Vedomé použitie technických riešení RHEINZINK vytvára skutočné predpoklady pre tvorbu trvalých estetických hodnôt.

ČLENOVIA KLUBU

V prípade, že máte záujem o preposlanie zoznamu členov RHEINZINK- Klubu kvalitného klampiarstva, kontaktujte nás:

info[at]rheinzink.sk

PRIHLÁŠKA DO KLUBU

V prípade, že máte záujem a predpoklady vstúpiť do nášho klubu, kontaktujte nás:

info[at]rheinzink.sk

rheinzink-logo-black-without-whitespace

You are on our global website.
Would you like to stay on rheinzink.com or visit the local RHEINZINK America website?

Go to RHEINZINK America